Velkommen til A/B Randersgade

Bestyrelsen vil godt benytte lejligheden til at byde dig velkommen som andelshaver i vores andelsboligforening og samtidig give dig lidt nyttig information. 

En andelslejlighed er ikke kun en fordelagtig boligform, det er også, ifølge den oprindelige andelstanke, en personlig inve­stering i et fællesskab. Grunden til at huslejen kan holdes på et rimeligt leje er, at vi jo alle ejer en del af ejen­dommen. Der er ingen udlejer, der bestemmer hvad og hvornår der skal ske tiltag på ejendommen. Det bestemmer vi selv via vores bestyrel­se og den årlige generalforsamling. Det stiller til gengæld nogle krav til den enkelte andelshaver, med hensyn til engage­ment i foreningen.

Dels er det vigtigt, at man møder op på foreningens arbejds­weekender, som finder sted ca. 2 gange årligt, som regel forår og sensommer. Vi sparer betydelige summer ved selv at udføre diverse reparationer på ejendommen. Desværre har der været en kedelig tendens blandt beboerne til at udeblive og det har derfor været nødvendigt at indføre et bødesystem. Det betyder, at det koster 100,00 kr. første gang man udebliver, 200,00 kr. anden gang i træk, 400,00 kr. tredje gang i træk osv. Tanken bag dette er, at det er de andelshavere der udebliver, som betaler for den merudgift foreningen får, ved at sætte professionelle til at udføre deres arbejde.

Ligeledes kan man sige, at det med en andelsforening er som med politik, det er de beboere der er aktive i foreningen, som har den største indflydelse på hvad der skal ske. Et godt eksempel er vores badeklub, der blev etableret i 1994 på initiativ fra en beboergruppe. Hvis du er blandt dem, der ikke har bad i din lejlighed, kan du blive medlem af klubben ved at møde op på de åbne bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned. Yderligere information se her