Bestyrelsen træffes:

personligt den første mandag i hver måned kl. 19.00 til 19.30, i bestyrelseslokalet Nøjsomhedsvej 19, kælderen og skri­ftligt via vores postkasse, der hænger i portindgangen mod Viborggade. Bestyrelsen består af ulønnede andelshavere, som varetager et stort stykke arbejde på foreningens vegne. Du bedes derfor venligst respektere, at de enkelte bestyrelsesmed­lemmer ikke vil kontaktes privat.

 

Gårdmand/vicevært:

Kan kontaktes på tlf. 33 13 39 13, mandag-fredag mellem 10.00 og 17.00.

 

Vedtægter - husorden

Du har ved køb af lejlighed skrevet under på, at du har modtaget og gennemlæst vedtægter og husorden.

 

Hovednøgler:

Du skulle ved køb af lejlighed have modtaget mindst 2 hoveddørsnøgler. Ekstra nøgler kan kun erhverves ved henvendelse til bestyrelsen.

Cykelrum findes på hjørnet af Viborggade og Randersgade. Hoveddørsnøglen passer til låsen.

 

Affald/storskrald:

Udsmidning af større indbo skal placeres i gården til højre for skraldet. Vær opmærksom på at det affald du stiller ned ikke er til fare for ejendommens legende børn. 

Byggeaffald skal man selv bortskaffe.

 

Der hører ingen kælder- eller loftsrum til de enkelte lejligheder, men foreningen råder over et mindre antal rum, som man kan erhverve for en månedlig leje. Vi har en venteliste til disse rum.

 

 

Badeklubben

Medlemskab af badeklubben koster p.t. kr. 150,00 pr. måned/ pr. lejlighed. Beløbet betales sammen med huslejen. Nøgle kan erhverves på bestyrelsesmøderne mod et depositum på kr. 250,00.

 

Venteliste til store lejligheder.

Det er muligt at blive skrevet på venteliste til foreningens 3-5 værelseslejligheder, det foregår ved henvendelse til bestyrelsen. Man vil desuden, med henblik på sammenlægning, blive tilbudt nabolejligheder der er til salg. Eneste undtagelser er sammenlægninger mellem Randersgade 41th.og 43tv. samt 43th og 45tv., idet disse opgange bliver adskilt af en brandmur.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål er du meget velkommen på vores næste åbne bestyrelsesmøde.

 

Du ønskes endnu en gang velkommen, vi glæder os til at lære dig at kende !