Husorden

For

A/B Randersgade

  1. Enhver skade mod ejendommen skal erstattes af den, som forvolder skaden.

 

  1. Såfremt der er fejl ved forsyning af gas, lys eller vand skal belysningsvæsnet kontaktes.

 

  1. Al skrald og affald skal lægges i de affaldscontainere der er opstillet i baggården. Urenlighed af enhver art på ejendommens grund er forbudt. Henstilling af affald og indbo på repo, hoved- og bagtrapper er forbudt. Større skrald og indbo må kun henstilles i gården til højre for affaldscontainerne.

 

  1. Hoveddøre, portgennemgange, cykelrum og bagdøre skal være lukkede og aflåste på alle tidspunkter.

 

  1. Installation af brusekabiner, vaskemaskiner, samt alle former for ombygninger må kun ske med særlig tilladelse fra andelsboligforeningens bestyrelse og eventuelt de pågældende myndigheder.

 

  1. Opsætning af private TV- og radioantenner udvendig på ejendommen er strengt forbudt. Ethvert indgreb på antenneanlæggets installationer (herunder stikdåser) må kun foretages autoriseret antenneinstallatør.

 

  1. Der må kun holdes hund i ejendommens, såfremt særlig tilladelse foreligger fra andelsboligforeningens bestyrelse. Tilladelse kan kun gives forlods. Udkastning af foder til duer og katte er strengt forbudt.

 

  1. Henstilling af cykler, knallerter, barnevogne osv. i port og gennemgange er forbudt. Motorcykler og indregistrerede køretøjer er strengt forbudt overalt på ejendommen.

 

  1. Det er enhver beboers pligt at tage almindeligt hensyn til de ejendommens øvrige beboere. Støjende adfærd, herunder fester skal varsles ved opslag i egen og nabo opgang, samt begrænses til fredag og lørdag. Brug af vaskemaskiner, musikinstrumenter samt larmende værktøj, såsom bore/slibemaskiner, må ikke finde sted efter kl. 20.00 og søndag først efter kl. 12.00. Husk gulve uden tæpper kræver større hensynstagen til din underbo.

 

  1. Enhver tilsidesættelse af denne husorden, både fra andelshaverens og lejeres side, er misligholdelse, og kan føre til eksklusion af andelshaveren eller ophævelse af lejeaftale. Den enkelte er her ansvarlig for, at såvel han/hun selv, som hans/hendes husstand, fremlejere, gæster m.v. overholder husordenbestemmelserne.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 22. februar 1995

 

Bestyrelsen i

A/B Randersgade