Fra tvivl til sikkerhed
På denne side svarer bestyrelsen på nogle af de mange spørgsmål, der kan opstå,
når man bor i vores ejendom.

Har du ikke fået svar på netop dit spørgsmål efter at have læst siden,
så besøg os på næste bestyrelsesmøde. Du kan læse mere om bestyrelsen og træffetider her
For nemhedens skyld har vi delt spørgsmålene op i tre kategorier:

Lejlighed dækker de spørgsmål, der har at gøre med den fysiske indretning af din lejlighed.
Salg dækker både spørgsmål om salg, fremleje og bytte af din lejlighed.
Regler giver svar på, hvilke interne regler, der gælder for både andelshavere, fremlejere og lejere.

Lejlighed:

Jeg vil gerne lave nyt badeværelse/køkken/rive væg ned, hvem skal jeg spørge om lov?

Hvis du ønsker, at lave forandringer i din lejlighed skal du altid have skriftlig tilladelse fra
Københavns Kommune "Byggeri og Bolig". Hos kommunen skal du have et ansøgningsskema,
som bestyrelsen skal skrive under. Når bestyrelsen har skrevet under, sender du ansøgningen
tilbage til kommunen, som så vurderer, om den endelige godkendelse kan gives.

Er du i tvivl om, hvilke vægge der er bærende eller om, hvad der kan lade sig gøre,
skal du kontakte kommunen og ikke bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen faglig kompetence
til at vurdere byggesager. Download kommunens ansøgningsskema og læs mere om
kommunens regler og åbningstider her

Når du bygger om, så husk, at gemme kvitteringer på materialer til den dag, du sælger lejligheden. Ellers bliver dine forbedringer fastsat efter vurderingsmandens skøn. Maling og afhøvling af gulve går som vedligeholdelse og det får du ikke penge for. Det er kun forbedringer, som du senere kan få godtgjort.

Hvor gør jeg af byggeaffald?

Byggeaffald som puds, mørtel og mursten må ikke komme ned i storskraldsområdet, men kan køres ud til kommunens genbrugsstationer. Se åbningstider her http://www.kbhbase.kk.dk/kbhbase/service.nsf/0/E5AC0C1CE81E8B69412569DE002DCC8D?OpenDocument Genbrugsstationen på Rentemestervej i NV er lukket. Brædder og andet træaffald under 1,5 meter kan sættes ned i gårdens storskraldsområde.

Mit toilet er gået i stykker, kan bestyrelsen anbefale en håndværker?

Bestyrelsen anbefaler ingen håndværkere, det er op til den enkelte andelshaver, at vælge håndværker.

Hvilke regler gælder for etablering af emhætte?

I nogen køkkener / toiletter er der udtrækskanaler, som løber fra kælderen op til taget. Du må ikke tilkoble en emhætte, på disse kanaler, da os, lugt og fugt blot bliver sendt videre til naboen. Derfor kan du kun montere emhætte med kulfilter. Du må heller ikke bore hul i muren ud til gården.

Nogen ting i lejligheden er foreningens ansvar, hvis det går i stykker, andre ting er andelshaverens ansvar,

kan I fortælle mig, hvilke ting foreningen har ansvaret for?

Faldstammer i køkken og bad

Børnesikringer på vinduer. Den generelle vedligeholdelse inklusiv pudsning er andelshavers ansvar

Fjernvarmerør inklusiv radiator

Hvilket matrikelnummer hører min lejlighed under?

Nøjsomhedsvej 19 har matrikelnummer ”Udenbys Klædebo 1671

Randersgade 41 har matrikelnummer ”Udenbys Klædebo 1671

Randersgade 43 har matrikelnummer ”Udenbys Klædebo 1670

Randersgade 45 har matrikelnummer ”Udenbys Klædebo 1669”

Viborggade 34 har matrikelnummer ”Udenbys Klædebo 1669

Viborggade 36 har matrikelnummer ”Udenbys Klædebo 1669

Til toppen

Flytning:

Må jeg fremleje min lejlighed?

Når du har boet 1 år i din lejlighed, så kan du fremleje din lejlighed i max. 2 år. Derefter skal du enten flytte tilbage til lejligheden eller sælge efter foreningens vedtægter om salg af lejligheder. Fremlejekontrakt skal godkendes af bestyrelsen. Foreningens fremlejekontrakt kan downloades her

Jeg vil gerne sælge min lejlighed, hvordan gør jeg?

Du skal med det samme kontakte bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde. To bestyrelsesmedlemmer tager sig af salget. Bestyrelsen kontakter foreningens vurderingsmand, som kommer ud i lejligheder for at fastsætte prisen på forbedringer og eventuelle fradrag for misligholdelse. Bestyrelsen har 3 måneder til at få vurderet lejligheden og finde en køber, hvis ikke lejligheden sælges til familie efter foreningens vedtægter.

Må jeg bytte min lejlighed?

Ja du må gerne bytte din lejlighed med en anden lejlighed eller hus, uanset om det er leje, ejer eller andel.

 Til toppen

Regler:
 
Kan man blive skrevet op til et loftrum?

Desværre har foreningen ikke lofts- og kælderrum til alle, så hvis du ønsker at komme på venteliste, så skal du kontakte bestyrelsen.

Min nabo spiller musik om natten, hvad gør jeg?

Foreningen har en husorden, som alle andelshave og fremlejere skal overholde. Hvis din nabo spiller højt musik, så bank på og tag en snak. Det er altid en balance med støj i sådan en gammel ejendom som vores, så alle skal tage hensyn både til ro og til at det nogen gange er ok at høre musik fredag aften. Hvis en andelshaver efter gentagende skriftlige advarsler fra bestyrelsen eller administrator ikke overholder husordenen, så kan der blive tale om eksklusion. Se husordenen her

Må jeg holde hund eller kat?

 

Det er tilladt at holde kat, men hund er ikke tilladt.